Kuorman sijoittaminen

Olen ehostanut tekstiä 28. huhtikuuta 2018 poistamalla joutavuuksia ja korjaamalla linkkejä.

Poliisin viime vuonna julkistamissa kuvissa hurjista kuormista on varsin tehokkaita ja kekseliäitä ratkaisuja, mutta suotta ei lain koura ollut näitä ajoneuvoja ja yhdistelmiä tavoittanut. Kuormat eivät välttämättä vain rikkoneet lakia mutta olivat myös selvästi vaarallisia niin muille tienkäyttäjille kuin kuljettajille itselleen.

Ongelmia kuvissa nähtävissä viritelmissä on kolme: Kuormaa ei ole sidottu tai muuten varmistettu lainkaan tai riittävästi, kuormien painopiste on vaarallisessa kohdassa ja kuorma painaa liikaa kaluston rakenteeseen nähden. Tiililavat ehkä olisi ollut parempi kuskata kuormurilla kuin Hiacen ja kärryn yhdistelmällä.

Olen kuormannut Wildtrakin vaarallisesti. Puut tulevat niin paljon taka-akseliston yli, että painopiste on akseliston takana. Tämän seurauksena etupyörät kevenevät. Ajaminen muistutti paikoitellen seilaamista vesillä. Pidon ollessa hyvä ja matkan lyhyt ei se ollut niinkään vaarallista.
Olen kuormannut Wildtrakin huonosti. Puut tulevat niin paljon taka-akselin yli, että painopiste on akselin takana. Tämän seurauksena etupyörät kevenevät. Ajaminen muistutti paikoitellen seilaamista vesillä. Pidon ollessa hyvä ja matkan lyhyt ei se ollut niinkään vaarallista.

Tämä kirjoitus täydentää juttua siitä, kuinka kuorma tulee sitoa ja miten tavanomaista sidontavälinettä käytetään. Kannattaakin lukea molemmat jutut, sillä kuorman sitominen ja muu varmistaminen täytyy huomioida jo kuormaa sijoitettaessa. Peräkärryistä saa kattavasti tietoa tästä kirjoituksesta ja suurimmista sallituista mitoista ja massoista tästä kirjoituksesta.

Painopiste, tuenta ja terävät esineet

Tieliikennelaissa on annettu hyvä yleisohje kuorman kuljettamiseen: kuormasta ei saa olla vaaraa eikä haittaa kenellekään. Yksistään tämä riittää jo perusteluksi sille, että poliisi puuttuu villeihin kuormauksiin. Sen lisäksi yksittäisiä määräyksiä on muissa laeissa. Ajoneuvojen käytöstä tiellä annetun asetuksen 46. pykälässä on ehkä paras määräys:

1. Kuormasta on tehtävä mahdollisimman matala yhtenäinen kokonaisuus. Kuorman painopisteen tulee olla mahdollisimman alhaalla ja lähellä ajoneuvon pituussuuntaista keskiviivaa.

Mitä alempana ajoneuvon painopiste on, sitä vakaampaa ajoneuvon käsitteleminen on. Toisaalta jos painopiste ei ole ajoneuvon pituussuuntaisen keskilinjan kohdalla, ajoneuvo on vaarallinen kaarrettaessa. Jos pick-upin lavan reunalle kasaa ja sitoo hyvin 20 sementtisäkkiä yhteen kasaan, on painopiste korkealla ja sivussa. Parempi olisi tehdä koko lavan alalle viisi kasaa.

2. Kuorma tulee mahdollisuuksien mukaan tukea tavaratilan etupäätyä vasten. Kuormassa olevien esineiden terävät osat on suunnattava taaksepäin.

Etupäätyä vasten tukeminen on hyvä lähtökohta niin kauan, kuin etupääty kestää ja toisaalta sijoittamisen takia painopiste ei jää huonoon kohtaan. Pick-upissa etupäätyä vasten tukeminen voi myös olla inhottava vaihtoehto esimerkiksi siksi, että kuorma painuisi koristetta vasten. Uudet lava-autot kun eivät ole enää niin funktionaalisia.

Terävien osien suuntaamisella poispäin ajetaan takaa sitä, että terävä kärki rikkoo esimerkiksi lavan etupäädyn ja sen jälkeen ohjaamon takaseinän helpommin. Pistemäinen voima on suurempi kuin laaja-alainen. Rautakanki kannattaa – ja siis pitää – asettaa lavalle poikittain, jotta se ei törmäyksessä tule seinien lisäksi kuskista läpi.

Keskiakseliperävaunun painopiste ja vetolaite

Keskiakseliperävaunua lastattaessa painopiste väärässä paikassa tekee kärrystä kiikkulaudan.

Ylemmässä kuvassa kuorma painaa kärryn takaosaa, jolloin aisaan tulee nostetta. Se vähentää painoa vetoauton takapyöriltä, jolloin pito heikkenee. Autosta tulee vaarallinen etenkin liukkaalla. Sama seuraus on alemman kuvan esittämässä tilanteessa. Kärryn etuosassa oleva kuorma painattaa aisaa, jolloin auton takaosa painuu, jolloin etupyörät kevenevät.

Keskiakseliperävaunu on kuormattava niin, että se kohdistaa vetoajoneuvon kytkentälaitteelle alaspäin suuntautuvan voiman. Alaspäin suuntautuva voima saa olla enintään 10 prosenttia perävaunun akseleille sallitusta massasta tai enintään 1 000 kilogramman massaa vastaava voima. Pienempi arvo on määräävämpi.(Aakt 46 § 3)

Alaspäin suuntautuva voima ei saa ylittää kytkettäville ajoneuvoille eikä kytkentälaitteille sallittuja voimia.(Aakt 46 § 3)

 

Jos kärryn akseleihin saa rekisteriotteen mukaan kohdistua esimerkiksi 450 kg, saa siitä vetolaitteeseen kohdistua enintään 0,1 * 450 kg = 45 kg. Se on vähemmän kuin 1 000 kg, joten sitä on noudatettava.

 

Tässä yhteydessä pitää huomata, että laissa käsite on ajoneuvo, eli se voi olla muukin kuin auto eli vaikkapa traktori tai mönkijä.

Ei sivuylitystä ja pituusylitys rajoitetusti

Kuorma ei saa ylittää ajoneuvon ääriviivoja sivusuunnassa.(Aakt 45 § 1) Kuorma ei esimerkiksi saa tulla henkilöauton sivuikkunoista tai lava-auton lavan sivulaitojen yli. Myös peräkärryt ovat ajoneuvoja, eli kuorma ei saa ylittää peräkärrynkään ääriviivoja sivusuunnassa.

Jos ajoneuvossa ei ole kuormakoria, kuormatilassa oleva kuorma ei saa ylittää ajoneuvon etuakselin kohdalta mitattua leveyttä enempää kuin 35 senttimetriä. Tämä rajoitus ei kuitenkaan koske veneen kuljetusta.(Aakt 45 § 1)

Pituussuunnassa kuitenkin kuorma saa ylittää ajoneuvon ääriviivat tiellä sallitun pituuden rajoissa.(Aakt 45 § 2) Henkilö- ja pakettiautoissa tiellä sallittu pituus harvemmin on este, sillä se saa enimmillään olla 12 metriä. Sen sijaan kuorma-autojen pituus on usein lähellä 12 metriä, joten kuorma ei niissä välttämättä juuri saa ylittää pituussuunnassa ääriviivoja.

Toisaalta jos henkilö- tai pakettiautoon kytkee perävaunun ja kuorma ylittää yhdistelmän ääriviivoja pituussuunnassa, on syytä tietää, että yhdistelmän suurin sallittu pituus on 18,75 metriä.

Jos kuorma ylittää auton etuosassa ääriviivan senttimetrinkin, on ylittävä osa merkittävä punaisella tai punakeltaiselta vähintään 30 x 30 cm:n kokoisella lipulla. Auton takaosassa merkitseminen on pakollista, jos kuorma ylittää takaosan yli yhden metrin. Takana siis yhden ja kahden metrin väliin sijoittuva ylitys vaatii merkitsemisen.(Aakt 49 § 1)

kuormansij-lautaroju-pikku-muulissa
Tiivis, tasainen ja mahdollisimman matala kokonaisuus. Lisäksi hyvin sidottu. Kuorma ei ylitä perävaunun takaosaa yli yhtä metriä, joten sitä ei ole pakko merkitä. Vetoauton kanssa perävaunu jää niin kauas 18,75 metristä, että ylitys kärryn takana on edelleen sallituissa puitteissa.

kuormansij-klapit-ja-puut-lavalla

Vinkit kuormaamiseen

Lopuksi annan neljän tärpin listan avuksi kuormaamiseen. Vapaa-ajalla useinkin kuljetan Wildtrakilla tavaraa, ja työssäni kyse on nimenomaan tavaran kuljettamisesta. Vinkeissä oletan, että olet katsonut kaluston sopivaksi kuorman kuljettamiseen. Isoa venettähän ei kannata lähteä kuljettamaan pikkukärryssä ja rankoja henkilöautossa. Joskus on syytä vuokrata iso auto tai ostaa koko kuljetus.

Peräkärrykin tulee mitoittaa hyvin: Lautatavaran kuljettamisessa pitkä kärry on tarpeellinen. Toisaalta jos kuljettaa muutaman huonekalun ja kärry on iso, on kuorma vaikea saada koko kärryn alalle tasaisesti. Painava tavara vaatii kaksiakselistoisen ja jarrullisen kärryn.

1. Muodosta kokonaiskuva ja suunnitelma. Kasaa vaikka kaikki kuormattava tavara yhteen. Selvitä sidontavälineet sekä niiden kiinnityspaikat ajoneuvossa: saatko kuorman varmistettua, ja miten kuorma tulee sijoittaa? Mitkä ovat ajoneuvojen kantavuudet?

2. Jos sinulla on peräkärry, mieti, miten jaat kuorman veturiin ja kärryyn. Aloita veturista ja pyri siihen, että perävaunusta ei tule vetoautoa painavampi.

3. Mieti, miten alat sijoittaa kuormaa niin, että kokonaisuus on mahdollisimman matala ja yhtenäinen. Korkea kaappi laitetaan mieluummin makuulle ja polttopuut yhtä korkeisiin pinoihin koko alalle. Jos kyseessä on sekalaista krääsää, aloita isoista neliskanttisista kappaleista. Pikkuroinan voi ujuttaa isojen sisään. Käytännössä kun pyrit kuorman koko kuormatilan alalle sijoittamaan, huomioit akselistoihin kohdistuvat massat riittävän hyvin. MIETI SIDONTA: Älä peitä sidontakohtia, tai asettele sidontavälineet jo valmiiksi niihin!

4. Sido kuorma hyvin. Lue kuorman sitomista käsittelevästä artikkelista lisää.

Yksi vastaus artikkeliin “Kuorman sijoittaminen”

 1. Asetus ajoneuvojen käytöstä tiellä 45§ kertoo:
  ”Kuorma saa ajoneuvolle ja ajoneuvoyhdistelmälle tiellä sallitun pituuden rajoissa ulottua ajoneuvon edessä enintään yhden metrin ja takana enintään kaksi metriä ajoneuvon uloimman osan ulkopuolelle.”
  Ja 24§ taas kertoo:
  ”Perävaunun pituus ei saa ylittää seuraavia arvoja:
  4) muu kuin 1 tai 2 kohdassa tarkoitettu perävaunu vetoaisaa mukaan lukematta”
  ja 2§ :”Tässä asetuksessa tarkoitetaan:
  2) jakamattomalla kuormalla kuormaa, jota ei voida tiekuljetuksessa kohtuullisin kustannuksin tai vahingonvaaraa aiheuttamatta jakaa kahteen tai useampaan kuormaan eikä sen massan tai mittojen takia kuljettaa millään ajoneuvolla tai ajoneuvoyhdistelmällä ylittämättä tiellä yleisesti sallittua massa- tai mitta-arvoa”

  Jos N1 tai M1 luokan autoon kytkettävän keskiakseliperävaunun pituus vetoaisaa mukaan lukematta on 8m, ja aisa mukaanlukien 11m, niin kuinka pitkän lipputangon saa laillisesti kyytiin ottaa, jos yhdistelmän pituus tai massat eivät kuormaamista mitenkään rajoita?
  1) yleisessä tieliikenteessä olevien mittojen mukaan?
  2) saako pitemmänkin kyseisen jakamattoman esineen viedä vapaiden mittarajojen mukaisessa erikoiskuljetuksessa, jos kärry on 1,8 m leveä?
  Kts : https://arkisto.trafi.fi/filebank/a/1503572504/ec21fb9315e6511c428d2dda7d0826fe/27043-EK-maarays.pdf
  kohta 4.2.
  ja 2.2.1 ”Kuorman kuljettamiseen tarkoitettu erikoiskuljetusajoneuvo
  6) kevyiden kuormien kuljettamiseen rakennettu M1- tai N-, luokan ajoneuvoon kytkettävä O1-
  tai O2-luokan perävaunu, jossa ylittyy tiellä yleisesti sallittu leveys tai pituus;”

  Erityinen ongelma muodotuu EK-määräyksen 2.2.1 ja asetus ajoneuvojen käytöstä tiellä 2§ yhteensovittaminen.
  N3 + O3 perävaunuyhdistelmillä kun voi viedä aika pitkiä kuormia laillisesti ihan normikuljetuksena, joten 2§ mukaan niitä ei siis saisikaan viedä O2 kärryllä M1 tai N1 perässä. Mitä varten tuo 2.2.1 6) on säädetty, jos 2§ aina sen käytön estää?!?
  Käytännössä taas läheskään kaikille kesämökeille ei raskaalla kuorma-autolla painorajoitettujen siltojen takia pääse, mutta sitä 2§ ei huomioi.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.