Ajoneuvovero

Ajoneuvovero on auton omistamisesta ja käyttämisestä maksettavaa veroa. Auton omistaja, joskus haltija, maksaa veron sellaisesta autosta, jota ei ole poistettu liikennekäytöstä tai lopullisesti rekisteristä.

Ajoneuvovero maksetaan vuoden mittaiselta ajalta. Maksaja voi myös maksaa veron osissa, jolloin sitä maksetaan useita kertoja vuodessa. Mikäli veron jättää maksamatta, on ajoneuvo käyttökiellossa heti eräpäivää seuraavasta päivästä alkaen.

4WETOA-sivuston juttusarja ajoneuvojen verotuksesta

  1. Ajoneuvovero
  2. Autovero
  3. Pakettiauton verotus (tulossa myöhemmin)

Mistä ajoneuvoveroa maksetaan?

Ajoneuvovero-nimityksestä huolimatta veroa maksetaan vain autoista, sillä sitä maksetaan M- ja N-luokkaan kuuluvista ajoneuvoista. M- ja N-luokkaan kuuluvat ajoneuvot laki taas määrittelee autoiksi.(AnL 10 § 1)

M- ja N-luokkaan kuuluvat henkilöautot, pakettiautot, kuorma-autot ja linja-autot. Maastoautot kuuluvat M-luokkaan ja lava-autot N-luokkaan. (AnL 10 § 2) Ambulanssi, matkailuauto ja ruumisautot ovat erityisiä M-luokan-ajoneuvoja, ja viranomaisten autot ovat erityisiä M- tai N-luokan ajoneuvoja. (AnL 20 §, 21 §, 22 §, 23 §)

Ajoneuvoveroa ei kuitenkaan makseta näistä kaikista autoista. Lähtökohtaisesti veron alaisia ovat henkilöautot, pakettiautot ja kuorma-autot. (Trafi.fi 18.2.2016) Linja-autoista ajoneuvoveroa ei makseta. (AnvL 12 § 5)

Ajoneuvoveroa ei myöskään makseta museoajoneuvoista, pelastus- ja sairasautoista, tietynlaisista puolustusvoimien sotilasajoneuvoista, vientirekisteröidyistä autoista eikä tietynlaisista valtion autoista. Verosta vapaita ovat myös autot, joissa on koenumerokilvet tai joille on myönnetty siirtolupa ajoneuvolain 66 f §:n mukaisesti.(AnvL 12 §)

Ajoneuvoveroa on maksettava rekisteriin merkityistä autoista. Lisäksi veron alaisia ovat ne autot, joiden olisi pitänyt olla rekisteriin merkitty. Vero on maksettava, vaikka auto olisi käyttökelvoton. Auton ilmoittaminen seisonta- tai varastovakuutukseenkaan ei poista verovelvollisuutta. (Trafi.fi 18.2.2016)

Liikennekäytöstä poistetusta autosta ei kuitenkaan tarvitse maksaa ajoneuvoveroa. (Trafi.fi 18.2.2016)

Miten paljon ajoneuvoveroa maksetaan?

Ajoneuvoveron määrää riippuu ensinnäkin siitä, onko kyseessä henkilö-, paketti- vai kuorma-auto. Toiseksi määrään vaikuttaa se, toimiiko auto bensiinillä vai muulla polttoaineella vai kokonaan toisenlaisella voimalla.

Bensiiniautot

Bensiinillä toimivasta autosta maksetaan vain perusveroa. (Trafi.fi 18.2.2016) Perusverot on listattu taulukoihin, jotka löytyvät Trafin sivulta. Veron voi selvittää myös Trafin laskurilla.

Perusvero määräytyy joko auton kokonaismassan tai valmistajan ilmoittaman CO2– eli hiilidioksidipäästöjen arvon mukaan. Vero määräytyy kokonaismassan mukaan aina silloin, kun ajoneuvoliikennerekisterissä ei ole CO2-arvoa. Samoin jos auto on otettu käyttöön ennen tiettyä vuotta, määräytyy vero kokonaismassan mukaan. Kaikkien vuodesta 2008 alkaen käyttöön otettujen autojen perusvero määräytyy päästötiedon mukaan.(Trafi.fi 18.2.2016)

Muut kuin bensiiniautot

Muulla polttoaineella kuin bensiinillä tai kokonaan toisella voimalla  toimivasta autosta maksetaan perusveron lisäksi käyttövoimaveroa. (Trafi.fi 18.2.2016)

Henkilöauton käyttövoimaveron suuruus riippuu siitä, millaisella polttoaineella tai voimalla auto toimii. Vero määräytyy alla olevan taulukon mukaisesti. Taulukossa ilmoitettu summa maksetaan jokaiselta henkilöauton kokonaismassan alkavalta 100 kilogrammalta per päivä. (AnvL 11 § 1, 2)

Diesel 0,055 €
Sähkö 0,015 €
Sähkö ja bensiini 0,005 €
Sähkö ja diesel 0,049 €
Metaanista koostuva polttoaine 0,031 €
Puu- tai turveperusteinen polttoaine (AnvL 12 § 11) (ajoneuvoverosta vapaa)

Pakettiauton käyttövoimaveron suuruus on aina 0,009 euroa jokaiselta kokonaismassan alkavalta 100 kilogrammalta per päivä.

Esimerkki. Lava-auton kokonaismassa on 2 215 kg. Alkavia 100 kilogrammoja on 2 215 / 100 ≈ 23. Käyttövoimaveron suuruus vuodessa on siis 23 * 0,009 * 365 ≈ 75,56 euroa. Tähän lisätään perusvero koko ajoneuvoveron laskemiseksi.

autoverotus-ajonv amarok hämärässä

Kuorma-autot

Kuorma-autoista maksetaan vain käyttövoimaveroa. Mikäli kuorma-auto on varustettu perävaunun vetämiseksi, maksetaan käyttövoimavero vetolaitelisällä korotettuna. (Trafi.fi 18.2.2016) Kuorma-auton alustalle rakennetusta työkoneesta ei makseta käyttövoima- eikä muutakaan ajoneuvoveroa. (AnvL 4 § 2)

Kuorma-auton ajoneuvovero määräytyy alla olevan taulukon mukaisesti. Taulukossa ilmoitettu summa maksetaan jokaiselta kuorma-auton kokonaismassan alkavalta 100 kilogrammalta per päivä.

Esimerkki: Neljäakselisen kuorma-auton kokonaismassa on 24 300 kg ja autoa käytetään varsinaisen perävaunun vetämiseksi. Alkavia 100 kilogrammoja on 24 300 / 100 = 243. Ajoneuvoveron suuruus vuodessa on siis 243 * 0,013 * 365 ≈ 1 153 euroa.

Akseleiden lkm Ei käytetä perävaunun vetämiseksi (AnvL 11 § 4) Käytetään puoliperävaunun vetämiseksi (AnvL 11 § 5) Käytetään varsinaisen tai keskiakseliperävaunun vetämiseksi (AnvL 11 § 6)
Kokonaismassa
enint. 12 000 kg
Kokonaismassa
yli 12 000 kg
2 0,006 € 0,013 € 0,022 € 0,021 €
3 0,008 € 0,008 € 0,013 € 0,014 €
4 0,007 € 0,007 € 0,012 € 0,013 €
5 tai yli 0,006 € 0,006 € 0,010 € 0,012 €

Mikäli kuorma-auto on varustettu perävaunun vetämiseksi, sitä oletuksena katsotaan myös käytettävän perävaunun vetämiseksi. Jos siis kuorma-autoa ei todellisuudessa käytetä perävaunun vetämiseksi, on omistajan tai haltijan siitä erikseen ilmoitettava Trafiin.(AnvL 11 § 3)

autoverotus-ajonv kuorma-autot vetollisä

Kuka ajoneuvoveron maksaa?

Autosta ajoneuvoveroa maksaa se, joka on rekisteriin merkitty auton omistajaksi tai haltijaksi. Jos rekisteriin on merkitty sekä omistaja että haltija, veron maksaa auton haltija. (AnvL 5 § 1)

Veroa on maksettava siitä päivästä lähtien, kun auto ensirekisteröidään, muutosrekisteröidään tai otetaan liikennekäyttöön. Jos auto on ollut verosta vapautettu eivätkä vapautuksen edellytykset enää täyty, veroa maksetaan edellytysten päättymistä seuraavasta päivästä alkaen. (AnvL 8 § 1)

Käytetyn auton myyjä vastaa ajoneuvoverosta vielä päivänä, jona auto myydään. Ostajan verovelvollisuus alkaa seuraavasta päivästä. (AnvL 8 § 1)

Jos auton ajoneuvoveroa ei ole maksettu eräpäivään mennessä, autoa ei saa käyttää liikenteessä. Myöskään auton uusi omistaja ei saa käyttää autoa liikenteessä, jos edellinen omistaja tai haltija ei ole maksanut veroa määrätyssä ajassa. (Anvl 58 § 1) Autoa saa käyttää heti, kun vero on maksettu. (Anvl 58 2)

Veron maksamisen voi todistaa esimerkiksi tiliotteella sekä ajoneuvoverolipulla, jos tieto maksusta ei vielä löydy rekisteristä. (Anvl 59 § 3)

2 vastausta artikkeliin “Ajoneuvovero”

  1. Eikös olisi kannattanut laittaa laskentaesimerkiksi vaikkapa kevyeksi kuorma-autoksi rekisteröidyn diesel moottorisen pickupin verokohtelu.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.